Opera Carmen Delft

Educatieprogramma

Een opera geproduceerd en uitgevoerd door studenten en jong talent, waarbij de kernwaarden "jong", "innovatief", "onconventioneel" en "uitdagend" zijn, leent zich uitstekend om deze moeilijk toegankelijke kunstvorm interessant te maken voor jonge mensen.

Eén van de doelen van de operaproductie luidt dan ook: "Jeugd stimuleren om naar opera te gaan en andere (nieuwe) doelgroepen in aanraking brengen met klassieke muziek in het algemeen en opera in het bijzonder. Een voorbeeld hiervan is middelbare scholieren te stimuleren naar een voorstelling te komen."

Ter realisatie van deze doelstelling is een educatief plan voor jongeren opgesteld. Dit educatief plan richt zich op jongeren binnen het voortgezet en het hoger onderwijs door onder andere lessen en stages te verzorgen en heeft de onderstaande richtlijnen als basis:

  • Jongeren op unieke wijze in aanraking brengen met opera
  • De toegankelijkheid van opera vergroten door opera dichtbij te brengen; te laten voelen en te laten beleven
  • Het imago van opera op te frissen

In het voorgezet onderwijs gebruiken wij hiervoor de CKV lessen, maatschappelijke stages en een projectdag. Verder betrekken wij studenten in het algemeen en studenten van vakopleidingen bij zowel de voorbereidingen van de productie als de uitvoeringsavonden. Onze regisseur Floris Visser is aangesteld als Cultural Professor door de TU Delft. Hier zal hij, gebruik makend van zijn opera achtergrond, een culturele masterclass en workshop verzorgen voor studenten van de TU Delft.