Opera Carmen Delft

In de klas

Opera in de klas? De Delftsche Opera Compagnie biedt een compleet educatief pakket bij de productie van de opera Carmen. Maak kennis met opera: laat je verleiden, doe mee en beleef de wereld van Carmen!

Om scholen leerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met opera, wordt er een standaard lespakket voor in de klas aangeboden, speciaal ontwikkeld voor bovenbouw havo/vwo. Het programma bestaat uit drie à vier lessen die achtereenvolgens ingaan op:

  • De geschiedenis van opera in het algemeen
  • Een verkenning van het genre vandaag de dag, daarbij afgezet tegen bijvoorbeeld het genre 'Musical'
  • De opera Carmen in het bijzonder, waarbij het ontstaan van de opera in zijn tijd geplaatst wordt (de novelle, de componist, de ontvangst destijds aan de hand van originele krantenartikelen etc.) en een link wordt gelegd naar de actualiteit met de uitvoering door Delftsche Opera Compagnie in november 2012.

Dit lespakket is goed te combineren met de methode CKV De Verbeelding van EPN, omdat de vrije Carmen goed in het thema "de rebel" past. Bezoek aan een voorstelling is optioneel voor zowel groepen leerlingen als afzonderlijk en kan dan worden afgetekend als CKV-activiteit. Bij het bezoeken van de opera door leerlingen in groepsverband is begeleiding door de docent gewenst. Deze leerlingen zullen nog extra reflecteren op de voorstelling middels een evaluatieopdracht thuis (kijk-/luisterkaart). De voorstellingen die door de leerlingen kunnen worden bezocht in groepsverband vinden plaats op 12 en 19 november.

Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op. Tot ziens bij de opera Carmen...