Opera Carmen Delft

Projectdag

Voor scholen die de mogelijkheid hebben meer tijd te investeren in een opera gerelateerd programma is er een complete workshopdag, waarbij leerlingen met elkaar een scène van de opera Carmen vormgeven, instuderen en uitvoeren onder leiding van professionals.

Het St. Stanislascollege Westplantsoen in Delft heeft een dag uitgeroosterd en opgenomen in het jaarplan om met de leerlingen van 5 vwo deze projectdag te volgen. Hiertoe hebben we theaterdocent Allerd van den Bremen bereid gevonden om de dag te leiden en voor te bereiden. Aansluitend aan deze dag zullen alle leerlingen in schoolverband één van de voorstellingen bezoeken. Voorafgaand aan de workshopdag zullen er één à twee lessen in de klas besteed worden ter voorbereiding. Deze zullen ingaan op de geschiedenis van het genre opera en een context bieden bij de verschillende werkelementen zoals muziek en decorbouw.