Opera Carmen Delft

Comité van aanbeveling

Carmen krijgt steun van prominente personen die kenbaar hebben gemaakt hun naam aan deze opera te willen verbinden. In het comité van aanbeveling voor Carmen nemen momenteel de volgende personen zitting:

Karel Luyben

Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft

Jan Bartels

Directeur van Theater de Veste in Delft

Milène Junius

Wethouder van Economie, Verkeer, Spoorzone en Cultuur, Delft

Ernst Daniël Smid

Bekend operazanger en televisiepresentator