Opera Carmen Delft

Organisatie

Carmen wordt georganiseerd door drie grote partijen: de Delftsche Opera Compagnie, een stichting voor de realisatie van podiumproducties en initiatiefnemer & organisator van de opera Carmen. Delfts Studenten Muziekgezelschap Krashna Musika, verantwoordelijk voor het muzikale aspect in Carmen. En de Technische Universiteit Delft, welke haar deuren opstelt voor de realisatie en uitvoering van Carmen.

Delftsche Opera Compagnie

Uit de samenwerking tussen gedreven studenten van de TU Delft, diverse jonge professionals en internationaal toptalent is de Delftsche Opera Compagnie geboren. Zij bracht in 1996 al de succesproductie François Guyon waarmee de carrières werden gelanceerd van later bekende Nederlandse operazangers zoals Frans Fiselier, Maartje de Lint, Anton Saris en Palle Fuhr Jørgensen.

Een nieuwe generatie kunstenaars en ingenieurs slaat de handen ineen voor een culturele onderneming van formaat: vijf voorstellingen op locatie van Carmen, de beroemdste opera aller tijden. De productie Carmen wordt niet alleen gemaakt dóór een nieuwe generatie, maar ook vóór een nieuw en jong publiek. Hierbij streeft de Delftsche Opera Compagnie ernaar om klassieke muziek, en in het bijzonder opera, bekend te maken bij het grote publiek.

Het bestuur van de Delftsche Opera Compagnie bestaat uit: Robin de Vries - voorzitter; Alida Bisschop - secretaris; Ingrid van Namen - Penningmeester; Sjouke Wieringa - coördinator logistiek; Lieke Kraan - coördinator publiciteit.

Krashna Musika

Krashna Musika is het studenten muziekgezelschap van de Technische Universiteit Delft. De vereniging telt ruim 200 leden en bestaat uit een symfonieorkest, groot koor en een kamermuziekafdeling. Het orkest en koor staan onder leiding van respectievelijk Daan Admiraal en Ruben de Grauw.

Tweemaal per jaar organiseert de vereniging een concertreeks in de omgeving Delft, Den Haag en Rotterdam en meermaals per jaar vinden kamermuziekconcerten plaats. Getalenteerde leden vinden extra uitdaging en oefening door het volgen van jaarlijkse masterclasses en deelname aan kamerkoor en – orkest op projectbasis.

Het muzikale niveau brengt Krashna Musika ook ver buiten Delft. Zo werd in maart 2012 nog opgetreden in het Concertgebouw te Amsterdam en zijn er meerdere buitenlandse tournees geweest, waarvan de meest recentelijke naar Duitsland en Tsjechië in 2011.

Op de repertoirelijst staan bekende en grote werken zoals het War Requiem van Britten (2005), de Johannes Passion van J.S. Bach (2007) en grote symfonieën. Ook worden regelmatig bijzondere stukken uitgevoerd, zoals de Nederlandse première van het stuk ‘Minin & Pozharsky’ van de 18e-eeuwse Russische componist Degtyarev in juni 2012.

In 2012 viert Krashna Musika haar negende lustrum, waarbij zij betrokken is bij de uitvoering van de opera ‘Carmen’. Meer informatie over Krashna Musika is te vinden op www.krashna.nl.

TU Delft

De Technische Universiteit Delft, opgericht in 1842, geldt als Nederlands oudste ingenieursopleiding. Met ruim 16.000 studenten, meer dan 4000 werknemers en een breed scala aan wetenschappelijke onderzoeken staat de TU Delft hoog aanschreven in de internationale academische wereld.

De TU Delft is vergroeid met de stad Delft en niet alleen op stedenbouwkundig vlak. De universiteit staat voor een sterke wisselwerking met haar maatschappelijke omgeving. Haar onderzoek en onderwijs zijn daarom - gedreven vanuit het verwerven of overdragen van (multi)disciplinair wetenschappelijk inzicht - gericht op toepasbaarheid. In de kern houdt dit fundamenteel (grensverleggend en vernieuwend) onderzoek in, gericht op (mogelijke) toepassingen. Bij alle onderwijsvormen en onderzoeken aan de TU Delft is het van groot belang dat de drie dimensies - wetenschap (science), techniek (engineering) en ontwerp (design) - in verschillende mengverhoudingen aanwezig zijn. (bron: contourenschets TU Delft, 2010).

Het logo van de Technische Universiteit Delft is de vlam van Prometheus (hij die vooruit kijkt). Met deze vlam bracht Prometheus - tegen de wil van Zeus - de mensen op aarde het machtige vuur van Olympus. Met het vuur van Olympus werd Prometheus de de grote leermeester in de techniek voor de mens. Hij leerden hen het vuur te hanteren, sterren te onderzoeken, de zeeën te bevaren, stenen te bakken en huizen te bouwen. Ook ontwikkelde Prometheus bij mensen het gevoel voor de schoonheid van de natuur. De TU Delft treedt in de voetsporen van Prometheus met de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke technologie.

Lees meer over de TU Delft op hun website: www.tudelft.nl.